Заповед - прекратяване на ОРЕС - №195/15.02.2021г.