Заповед 242 - членове и резервни членове на ОС - Белгун