Заповед - усложнена зимна обстановка - 27.01.2021 г.