Документи

Основни документи за учебната 2019-2020 година:

Отчет бюджет - 3 тримесечие на 2019

Основни документи за учебната 2018-2019 година:


Индикативен списък на услуги:


Заявления, декларации и други образци на бланки:


Достъп до обществена информация:


Документи относно личните данни /GDPR/