Екип

Ръководство:

Веселина Пенкова Петрова - Директор


Педагогически персонал:

Ася Йорданова Анастасова – учител в начален етап

Бисерка Панчева Георгиева – старши учител в прогимназиален етап

Детелин Иванов Каменов - учител в група за целодневна организация на учебния ден в 1-4 клас

Иванка Филева Иванова – Колева – учител в прогимназиален етап

Йорданка Николова Цонкова - старши учител в прогимназиален етап

Людмила Георгиева Балтаджиева – Григорова - старши учител в начален етап

Снежана Антонова Петрова - старши учител в прогимназиален етап

Таня Григорова Томова - старши учител в начален етап

Веселина Янева Щерева - старши учител в начален етап

Доротея Георгиева Серафимова - учител в група за целодневна организация на учебния ден 1-4 клас

Николина Желева Бончева-Чезарова - старши учител в група за целодневна организация на учебния ден в -1-4 клас.

Веселина Пенкова Петрова - учител в група за целодневна организация на учебния ден в 1-4 клас


Непедагогически персонал:

Асен Димитров Ангелов – счетоводител

Милена Златева Стоянова - чистач/хигиенист

Сашо Александров Радев - работник поддръжка/образователен медиатор


Обществен съвет:

Председател:  Кина Добрева

Членове: Любов Киорогло, Албена Костова, Ивелин Андонов и Слави Господинов