Екип

Ръководство:

Димитър Станев Димитров - Директор


Педагогически персонал:

Ася Йорданова Анастасова – учител в начален етап в ЦДО

Бисерка Панчева Георгиева – старши учител в прогимназиален етап

Галя Иванова Тодорова – старши учител в начален етап

Иванка Филева Иванова – Колева – учител в прогимназиален етап

Йорданка Николова Цонкова - старши учител в прогимназиален етап

Людмила Георгиева Балтаджиева – Григорова - старши учител в прогимназиален етап в ЦДО

Надежда Янакиева Попова - старши учител в начален етап

Снежана Антонова Петрова - старши учител в прогимназиален етап


Непедагогически персонал:

Асен Димитров Ангелов – счетоводител

Надежда Алекова Неделчева – чистач/хигиенист


Обществен съвет:

Председател:  Кина Добрева

Членове: Любов Киорогло, Албена Костова, Ивелин Андонов и Слави Господинов