Заповед - усложнена зимна обстановка - №191/12.02.2021г.